Delvaux Nanjing Deji

Address

Shop L110, Phase I, Nanjing Deji Plaza,
No. 18 Zhongshan Road, Xuan Wu District,
210005 Nanjing
China

Get itinerary

Phone

Opening hours

This boutique is currently open

  • Monday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Tuesday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Wednesday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Thursday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Friday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Saturday 10:00 AM / 10:00 PM
  • Sunday 10:00 AM / 10:00 PM