Welcome to Delvaux

U bevindt zich nu op de EU-versie van de Delvaux-website. Verander van websiteregio om bestellingen naar uw huidige locatie te verzenden.

Continue

Bestel online en geniet van gratis verzending en retour.

Ga naar de navigatie Ga naar de hoofdinhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. INLEIDING

De website www.delvaux.com (de "Website") wordt beheerd door de NV Delvaux Créateur (hierna "Delvaux", "we/wij", "ons" of “La Maison Delvaux”), een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louis Schmidtlaan 7, 1040 Etterbeek, België, en ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 400.613.859. La Maison Delvaux kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 2 738 00 40 en per e-mail op het volgende adres: clientservice@delvaux.com.

Gelieve onderstaande voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") aandachtig te lezen alvorens een product op deze Website te bestellen. Elke bestelling die via deze Website wordt geplaatst, zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

La Maison Delvaux behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij verzoeken u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen voordat u een bestelling plaatst. Door producten te bestellen nadat wij wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben aangebracht, bevestigt u dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

De producten op onze Website zijn uitsluitend bedoeld voor verkoop aan eindgebruikers die natuurlijke personen zijn, die deze uitsluitend verwerven voor hun persoonlijk gebruik, zonder rechtstreeks verband met een commerciële activiteit.

Door een bestelling te plaatsen via deze Website bevestigt u dat u minstens achttien (18) jaar bent en dat u in staat bent om wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten.

2. PRODUCTAANBOD

A. ALGEMEEN - BESTELLING - BESCHIKBAARHEID

Alle op de Website getoonde producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ernaar streven om op de Website informatie te publiceren die, naar ons beste weten, accuraat en up-to-date is, kan het gebeuren dat bepaalde producten die op de Website worden getoond niet langer beschikbaar zijn voor verkoop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tikfouten, productbeschrijvingen of duidelijke fouten (zoals verkeerd geprijsde producten) op de Website.

Wij stellen alles in het werk om onze producten te presenteren aan de hand van afbeeldingen van hoge kwaliteit. Kleine kleurnuances en andere variaties in de producten zijn echter mogelijk als gevolg van verschillende beeldverwerkingstechnieken of schermtechnologieën of om andere technische redenen.

Het productaanbod op onze Website is niet-bindend en vormt slechts een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. La Maison Delvaux behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Website te allen tijde te wijzigen.

B. VOORBESTELLING

U kunt op deze Website producten bestellen die nog niet geproduceerd zijn en waarvoor u een "voorbestelling" (pre-order) plaatst. Deze vooraf bestelde producten zijn ook onder voorbehoud van beschikbaarheid en la Maison Delvaux geeft geen garanties over hun productie of vervaardiging. Indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar kan worden gesteld, zullen de door u betaalde bedragen worden terugbetaald.

3. BESTELLING EN AANVAARDING

A. BESTELPROCES

Nadat u een product hebt gekozen dat u wilt bestellen, klikt u op de knop "Nu bestellen" of "Nu vooraf bestellen". Het geselecteerde product wordt in uw "Winkelwagen" gelegd. U kunt op elk moment de door u geselecteerde producten controleren door op de knop "Winkelwagen" te klikken en u kunt om het even welk product verwijderen of toevoegen

Wanneer u alle gewenste producten hebt geselecteerd en u de inhoud van uw "Winkelwagen" wenst te bevestigen, klikt u op "Betalen" en volgt u de verdere instructies. U zal gevraagd worden om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leveringsadres in te voeren.

B. BETAALPROCES

Zodra deze gegevens naar behoren zijn ingevoerd en bevestigd, worden de prijs van de producten en eventuele kosten automatisch weergegeven. Gelieve de juistheid van de geselecteerde producten te controleren alvorens de bestelling te bevestigen. Als u akkoord gaat met de geselecteerde producten en de prijs, klik dan op de knop "Doorgaan met betaling". U zal dan worden gevraagd om uw betaalgegevens in te voeren. Door op de knop "Doorgaan met betaling" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw winkelwagen.

Alle bestellingen moeten op het ogenblik van de bestelling worden betaald. Wij aanvaarden de volgende betaalmethoden: Diners, Discover, JCB, Maestro, Mastercard, Visa, Amex.

De producten blijven eigendom van la Maison Delvaux tot de volledige betaling van de aankoopprijs door de klant. Los van de eigendomstitel, gaat het risico van verlies en schade over op de klant op het ogenblik van de levering.

C. BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De bestelling is succesvol geplaatst zodra deze door la Maison Delvaux is bevestigd aan de hand van een bevestigingsmail. Met deze bevestigingsmail heeft la Maison Delvaux de bestelling van de klant nog niet aanvaard. Alle bestellingen zijn immers onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding en wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren. Een dergelijke weigering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat (i) producten die op de Website worden getoond, niet langer beschikbaar zijn; (ii) producten die op de Website worden getoond duidelijk verkeerd geprijsd zijn; (iii) wij geen machtiging kunnen bekomen voor uw betaling; (iv) er voor een product verzendbeperkingen van toepassing zijn. Wij zullen u in dit geval meteen op de hoogte brengen van het feit dat de producten niet kunnen worden geleverd en zullen u onmiddellijk de reeds betaalde bedragen voor onbeschikbare producten terugbetalen.

De koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer u een bevestiging ontvangt van la Maison Delvaux dat de producten naar u zijn verzonden.

4. PRIJS

De producten worden verkocht tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling, zoals aangegeven op onze Website. De prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief btw en inclusief de leveringskosten die Delvaux voor haar rekening neemt. Bestellingen zijn betaalbaar in euro, ongeacht het leveringsadres of de woonplaats van de klant. La Maison Delvaux neemt alle eventuele douanerechten of andere soortgelijke lokale heffingen of belastingen voor haar rekening. La Maison Delvaux zal ook de nodige aangiftes doen bij de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

La Maison Delvaux behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik aan te passen, maar deze wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op bestellingen waarvoor u reeds een bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij er sprake is van een duidelijke foutieve prijsaanduiding. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het probleem met de aangeduide prijs. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van de fout.

5. LEVERING, RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

A. LEVERINGSTERMIJNEN

Wij streven ernaar om de bestelde producten binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen na uw bestelling te leveren. Indien de producten, om welke reden dan ook, niet binnen de 30 dagen na de bevestigingsmail van de bestelling worden geleverd, hebt u het recht om de overeenkomst op te zeggen en de eventueel door u betaalde bedragen terugbetaald te krijgen.

De leveringstermijnen variëren afhankelijk van het type product dat u bestelt, de beschikbaarheid van het product, uw leveringsadres en de door u gekozen leveringsmethode. Leveringsdata zijn indicatief en mogen niet worden beschouwd als strikte deadlines. Wanneer u een “voorbestelling” van een product plaatst, wordt de leveringstermijn verlengd of zal deze in elk geval verschillen van de leveringstermijn van een product dat reeds op voorraad is. La Maison Delvaux kan dus een andere leveringstermijn voorzien in functie van het feit dat voor bepaalde producten een voorbestelling werd geplaatst en dat bepaalde producten op voorraad zijn op het ogenblik van de voorbestelling.

B. LANDEN WAAR GELEVERD WORDT

Wij leveren de producten af op het leveringsadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij leveren enkel op adressen in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Bestellingen kunnen niet worden geplaatst voor leveringsadressen buiten deze landen. Tenzij anders overeengekomen, worden de geschikte leveringswijze en de transporteur bepaald door la Maison Delvaux.

C. LEVERINGSPROCES

Aan het einde van het bestelproces tonen wij u de verschillende beschikbare verzendmethoden voor het aangekochte product en het gekozen leveringsadres.

La Maison Delvaux heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren van producten die onder eenzelfde verkoopovereenkomst vallen. Bijkomende leveringskosten zijn ten laste van Delvaux.

D. RETOURNEERPROCES

1. RETOURMELDING

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen de veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van de levering van het/de product(en). Indien meerdere producten die tot één bestelling behoren, afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn van veertien (14) dagen te lopen vanaf de datum waarop het laatste product werd geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons uw beslissing om het/de product(en) te retourneren, mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief die u per post, fax of e-mail verstuurt) naar het volgende adres:

DELVAUX CREATEUR NV

Client Service

Louis Schmidtlaan 7

1040 Etterbeek

België

E-mail: clientservice@delvaux.com

Om geldig uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te voeren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. De retour is succesvol afgerond wanneer la Maison Delvaux dit door middel van een bevestigingsmail heeft bevestigd.

Het herroepingsrecht en de mogelijkheid om producten te retourneren gelden niet voor de levering van producten die volgens de specificaties van onze klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

2. RETOURKOSTEN EN RETOURLABEL

La Maison Delvaux neemt de retourkosten voor haar rekening. U kan de producten via DHL retournerendoor het retourproces te volgen zoals beschreven in uw pakket. Uw pakket bevat een retourlabel dat u gewoon op uw retourpakket moet kleven. Als u uw retourlabel niet terugvindt, kan u contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres: clientservice@delvaux.com.

3. AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE STAAT VAN DE PRODUCTEN

De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. U bent als enige aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van hun behandeling, anders dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze niet zijn gebruikt, niet versleten zijn of op welke wijze dan ook beschadigd. Wij behouden ons het recht voor om de retourzending te weigeren van producten die beschadigd zijn, zich in slechte staat bevinden of zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de aard en de kenmerken van de producten.

Bovendien worden al onze producten verkocht met een veiligheidsetiket en -zegel. Elk product dat zonder etiket of zegel naar ons wordt teruggestuurd, zal niet worden terugbetaal.

4. TERUGBETALING VAN GERETOURNEERDE PRODUCTEN

Als u uw producten retourneert, zullen wij alle van u ontvangen bedragen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden, onmiddellijk terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij de producten retour hebben ontvangen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Deze terugbetaling zal voor u in geen geval bijkomende kosten met zich meebrengen.

6. CONTROLE EN GEBREKEN

A. MELDING VAN GEBREKEN

U dient de producten op het ogenblik van de levering te controleren en elke afwijking of gebrek onmiddellijk schriftelijk te melden. Deze kennisgeving wordt geacht onmiddellijk te zijn gedaan wanneer deze binnen vijf werkdagen na levering wordt verzonden of, als het gebrek niet zichtbaar was tijdens een normale controle, niet later dan drie werkdagen nadat het gebrek is ontdekt. Als u nalaat een dergelijke kennisgeving te doen, worden de producten geacht door u te zijn goedgekeurd en aanvaard.

B. VERVANGING VAN DEFECTE PRODUCTEN

Wanneer het product een afwijking of gebrek vertoont, hebt u het recht om de herstelling van het gebrek of de vervanging te eisen door een ander product dat vrij van gebreken is. Wij hebben het recht om de door de klant gevraagde herstelling of vervanging te weigeren indien een dergelijke herstelling of vervanging onredelijke kosten met zich zou meebrengen. Wanneer het product niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld of vervangen, hebt u het recht om, steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de koopovereenkomst te annuleren, een vermindering van de aankoopprijs te vragen of een schadevergoeding te eisen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument op grond van de artikelen 1649bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of enig andere dwingend rechterlijke bepalingen die u op grond van de lokale nationale wetgeving geniet.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

La Maison Delvaux is de eigenaar en/of gemachtigde gebruiker van alle handelsmerken, servicemerken, ontwerpmerken, octrooien, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk de "Intellectuele Eigendom") met betrekking tot de Website en de producten. Uw gebruik van de Website verleent u geen enkel recht, titel, belang of licentie op dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten. Behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is elk gebruik of reproductie van de Intellectuele Eigendom verboden. Het is in het bijzonder verboden om de Website en/of enig deel daarvan, inclusief de foto's van de producten, te kopiëren of te reproduceren.

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, is de aansprakelijkheid van beide partijen beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dit soort overeenkomsten en die op het ogenblik van het sluiten van de verkoopovereenkomst kon worden voorzien. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet bedoeld om de aansprakelijkheid van een van de partijen voor verlies of schade uit te sluiten of te beperken wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat elke aansprakelijkheid voor een overlijden of voor persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet toepassen van redelijke zorg en competentie door de aansprakelijke partij; of voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

9. OVERMACHT

Noch la Maison Delvaux, noch de klant kunnen aansprakelijk worden gesteld tegenover de andere partij voor enige vertraging of voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen te wijten is aan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van deze partij met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen: stakingen of arbeidsconflicten, embargo, epidemie, ziekte, natuurrampen, overheidsbepalingen, oorlog, brand, overstroming, explosie of volksopstanden. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 9 ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Het bestaan van een geval van overmacht rechtvaardigt de opschorting van de verplichtingen van de door overmacht getroffen partij. Indien een dergelijke opschorting langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen vanaf de datum van het begin van de situatie van overmacht, dan kan elke partij de betreffende bestelling onmiddellijk annuleren middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid (https://www.delvaux.com/en/privacy-policy) beschrijft de voorwaarden waaronder la Maison Delvaux de persoonsgegevens verwerkt, die we bij u inzamelen of die u ons op een andere manier verstrekt of heeft verstrekt (bv. bij de aankoop van een product) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening nr. 2016/679, GDPR) en de toepasselijke nationale wetgeving.

U kunt uw rechten (bijv. het recht van inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar, enz.) per post uitoefenen: Delvaux Design Coordination et Finance N.V., ter attentie van het hoofd van de juridische dienst, Louis Schmidtlaan 7, 1040 Brussel, België; of per e-mail op het adres dataprivacy@delvaux.com.

Het is u niet toegestaan om ons toegang te verlenen tot persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, noch tot gevoelige persoonsgegevens die specifieke beveiligingsverplichtingen voor de verwerking van deze gegevens met zich meebrengen. Wij verzoeken u om regelmatig ons Privacybeleid (https://www.delvaux.com/en/privacy-policy) te raadplegen waardoor u alle informatie bekomt over alle bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Ons Privacybeleid kan ook worden geraadpleegd via de link "Juridische informatie & privacybeleid" op onze Website.

11. SCHEIDBAARHEID

Waar mogelijk zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid de overige bepalingen ervan niet ongeldig maken en blijven deze volledig van kracht. De partijen komen overeen dat, in voorkomend geval, zal worden getracht om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de aankoop van producten en/of deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel (België). De consument heeft het recht om een rechtsvordering in te stellen tegen la Maison Delvaux voor de lokale rechtbanken van het land waar hij woont.

U kunt ook gebruik maken van het EU-platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting. Dat platform is toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.