Welcome to Delvaux

U bevindt zich nu op de EU-versie van de Delvaux-website. Verander van websiteregio om bestellingen naar uw huidige locatie te verzenden.

Bestel online en geniet van gratis verzending en retour.

Ga naar de navigatie Ga naar de hoofdinhoud

Cookiebeleid

Delvaux Design Coordination et Finance S.A. en/of zijn filialen en dochterondernemingen (hierna ‘we’, ‘ons’ of ‘Maison Delvaux’) verbinden zich ertoe uw privacy (hierna ‘u’, ‘uw’) te respecteren. Maison Delvaux beschermt als dusdanig de persoonsgegevens van zijn online klanten, prospecten, partners en gebruikers/bezoekers, in het bijzonder gegevens die verzameld worden door middel van cookies, tags, tracers en andere technologieën (algemeen: ‘cookies’), en behandelt ze met uiterste zorg.

Ons cookiebeleid (‘beleid’) is een integraal onderdeel van ons privacybeleid. Gelieve beide zorgvuldig te lezen.

Wij bedanken u voor uw bezoek en wensen u een aangenaam verblijf op onze website https://www.delvaux.com (‘website’).

1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Delvaux Design Coordination & Finance SA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louis Schmidtlaan 7, 1040 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0448.178.305.

Als er cookies van derden gebruikt worden, kunnen er ook andere verwerkingsverantwoordelijken tussenkomen. Raadpleeg sectie 3 van dit beleid voor meer informatie.

Hebt u vragen of verzoeken omtrent ons beleid of de manier waarop we persoonsgegevens verwerken in het algemeen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dataprivacy@delvaux.com.

2. Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen informatie over uw gebruik van onze website bevatten of kunnen ons in staat stellen om u en uw toestel te herkennen wanneer u onze website een volgende keer bezoekt. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.

U bent niet verplicht om (alle) cookies te aanvaarden. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet van al onze websitefuncties en/of van de volledige gebruikerservaring kunt genieten als u cookies weigert of verwijdert. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen en/of verwijderen, vindt u hieronder in sectie 4.

3. Welke soorten van cookies gebruiken we?

3.1. Algemeen

Hierna volgt een lijst van de verschillende soorten cookies die we op onze website gebruiken:

  1. Strikt noodzakelijke cookies - deze cookies zijn nodig voor de werking van de website; ze laten u toe om te navigeren en om de websitefunctionaliteiten te gebruiken. Deze cookies zijn verplicht.
  2. Analytische cookies/ prestatiecookies - deze cookies vergaren informatie over uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld over de pagina’s/functionaliteiten die u het vaakst gebruikt. Met deze cookies kunnen we de werking van onze website verbeteren. Alle verzamelde informatie wordt geaggregeerd. Aanvaardt u deze cookies niet , dan zullen we geen informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen.
  3. Functionele cookies - deze cookies verbeteren en personaliseren de functionele cookies van de website en onthouden uw keuzes (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio). Ze bezorgen u een geoptimaliseerde en meer gepersonaliseerde ervaring.
  4. Advertentie-/marketingcookies - deze cookies kunnen in onze website geplaatst worden door onze adverterende partners. Ze kunnen door deze bedrijven gebruikt worden om een profiel te maken van uw interesses en om u relevante advertenties op andere websites te tonen. Trackingpixels van derden (bv. Facebook, Pinterest, Twitter) zijn ook op onze website aanwezig als onderdeel van onze verschillende advertentiecampagnes. Ze worden gebruikt om een diepere prestatieanalyse van advertentiecampagnes mogelijk te maken.

Cookies op onze website werden door ons of door derden geplaatst. Door cookies van derden te gebruiken kunnen we deze informatie dus mogelijk met onze partners delen. Deze partners gebruiken de betreffende informatie in het bijzonder voor online-advertentiedoeleinden, voor het meten van de effectiviteit van een advertentiecampagne, voor analytische functionaliteit of voor de integratie van sociale-mediaplatformen. Ze kunnen ook rechtstreeks door derden geplaatst worden wanneer u onze website gebruikt om de derde partij toe te staan ons een dienst te leveren, waardoor wij de werking van onze website mogen optimaliseren. Deze informatie zal altijd in de onderstaande tabel weergegeven worden, onder de titel ‘eigenaar cookie’.

3.2. Gedetailleerde lijst van soorten cookies die op onze website gebruikt worden

In de onderstaande tabel vindt u de gedetailleerde lijst van cookies die op onze website gebruikt worden.

Er zijn verschillende manieren om cookies te configureren en te beheren: u kunt cookies van Delvaux of van derden deactiveren via uw browserinstellingen of u kunt de cookie-instellingstool gebruiken om uw cookievoorkeuren (aanvaarden/weigeren) te beheren.

4.1. Cookie-instellingen kunnen variëren naargelang de browser.

De volgende links tonen u bijvoorbeeld hoe u het gebruik van cookies in sommige browsers kunt uitschakelen en/of verwijderen

4.2 Toestemmingstool voor cookies van Maison Delvaux

U kunt uw toestemming verlenen of intrekken met de toestemmingstool die beschikbaar is in onze cookiebanner en/of door hier op “uw toestemming beheren” te klikken.

Zoals in de onderstaande tabel beschreven hangt de periode waarvoor een cookie op uw toestel opgeslagen blijft, af van de geldigheidsperiode van de betreffende cookie.

5. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten betreffende de informatie die we over u bijhouden.

U hebt de volgende rechten: om geïnformeerd te worden, om toegang te krijgen, om recht te zetten, om bezwaar te maken, op gegevensoverdraagbaarheid, om te wissen (het ‘recht op vergetelheid’), om de verwerking te beperken en om uw toestemming in te trekken (voor dat laatste recht: zie bovenstaande sectie 4.2).

Met betrekking tot het bestaan van geautomatiseerde beslissingname, inclusief profiling en - in voorkomend geval - nuttige informatie betreffende de onderliggende logica, alsook het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u, bevestigt Maison Delvaux dat er geen geautomatiseerde beslissingname op basis van uw verzamelde persoonsgegevens is.

Al deze rechten worden ook gepreciseerd in sectie 9, ‘Uw rechten’, van ons privacybeleid. Wij proberen om uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk in te willigen, en dit steeds binnen de deadlines die door de GDPR worden voorzien.

Hebt u vragen over uw rechten of klachten over de manier waarop Maison Delvaux uw persoonsgegevens verwerkt, zend ze dan eerst naar ons aan de hand van de informatie die u in sectie 8, ‘Contactgegevens’, van dit beleid vindt. U behoudt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel, België, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be.

6. Bewaarperiode van de verzamelde gegevens

De bewaarperiode van de verzamelde gegevens kan verschillen naargelang de betreffende cookie door Maison Delvaux of door derden geplaatst werd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bewaarperiode van cookies van derden.

Uw persoonsgegevens die door Maison Delvaux verzameld worden, zullen niet langer bewaard worden dan de periode die strikt noodzakelijk is voor de beoogde doelen zoals beschreven in dit beleid. Informatie die via de cookies verzameld wordt, zal voor een periode van maximaal vijfentwintig (25) maanden bewaard worden. Daarnaast worden de gegevens gewist zodra de bewaarperiode vervalt, tenzij een langere bewaarperiode toegestaan is of opgelegd wordt door een juridische of regulerende verplichting, of tenzij ze het onderwerp vormen van een proces van gegevensanonimisering om het heridentificeren van mensen onmogelijk te maken. Omdat deze geanonimiseerde gegevens dan niet langer persoonsgegevens zijn, kunnen ze vrijelijk bewaard en gebruikt worden, in het bijzonder voor het creëren van statistieken.

7. Toestemming voor ons gebruik van cookies - Wijzigingen aan ons beleid

Door al onze cookies te aanvaarden en/of uw voorkeuren te beheren, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid hebt gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven beschreven (tenzij expliciet anders vermeld).

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Elke toekomstige wijziging die we aan dit beleid maken, zal op deze pagina gepubliceerd worden en zal u, indien nodig, per e-mail meegedeeld worden. Controleer deze pagina regelmatig voor updates van dit document. Voortgezet gebruik van deze website na publicatie van wijzigingen aan het beleid impliceert dat u ze aanvaardt.

Dit beleid werd het laatst geüpdatet op 14 december 2020. Download de meest recente versie in pdf-formaat.

8. Contacten

Vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende dit beleid worden gericht aan Delvaux Design Coordination et Finance S.A., ter attentie van het hoofd van de juridische dienst, Louis Schmidtlaan 7, 1040 Brussel, België; of per e-mail naar dataprivacy@delvaux.com.

Strikt noodzakelijke cookies

Naam Doel Eigenaar cookie Wettelijke basis voor verwerking Geldigheid
_identity Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van de ingelogde klant doorheen de website te bewaren. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 maand
_username Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van de ingelogde klant doorheen de website te bewaren. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 maand
privacy-consents Deze cookie wordt gebruikt om voorkeuren op het gebied van privacy te bewaren. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 jaar
CRAFT_CSRF_TOKEN Deze cookie wordt gebruikt om informatie-uitwisseling in de context van het verzenden van een formulier te beveiligen. Hij voorkomt bij alle formulieren op de website dat een derde de informatie-uitwisseling tussen u en de server kan zien. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) Sessie
CraftSessionId Deze cookie wordt gebruikt om informatie-uitwisseling in de context van het verzenden van een formulier te beveiligen. Hij voorkomt bij alle formulieren op de website dat een derde de informatie-uitwisseling tussen u en de server kan zien. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) Sessie
cookies-accepted Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR-banner. Deze cookie past de toestemming van gebruikers toe met betrekking tot het gebruik van cookies. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 jaar

Analytische cookies/prestatiecookies

Naam Doel Eigenaar cookie Wettelijke basis voor verwerking Geldigheid
_ga Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer als klantidentificator toe te kennen . Hij wordt bijgesloten in elke pagina-aanvraag binnen een website en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor het Analytics-rapport van de website. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
_gat_UA-5749543-5 Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waaraan het verbonden is. Hij lijkt een variatie van het _gat-cookie, die gebruikt wordt om het aantal gegevens dat door Google verzameld wordt op websites met een groot verkeersvolume te beperken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 minuut
_gat_UA-5749543-4 Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waaraan het verbonden is. Hij lijkt een variatie van het _gat-cookie, die gebruikt wordt om het aantal gegevens dat door Google verzameld wordt op websites met een groot verkeersvolume te beperken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 minuut
_gid Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer als klantidentificator toe te kennen . Hij wordt bijgesloten in elke pagina-aanvraag binnen een website en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor het Analytics-rapport van de website. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 dag
_hjid Deze cookie wordt gebruikt door Hotjar wanneer de klant voor de eerste keer op een pagina met een Hotjar-script terechtkomt. Hij wordt gebruikt om het Hotjar gebruikers-ID, dat uniek is voor die website, in de browser te behouden. Dit zorgt ervoor dat gedrag in volgende bezoeken aan dezelfde website aan hetzelfde gebruikers-ID toegewezen zal worden. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
_hjIncludedInSample Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om te weten of een bezoeker deel uitmaakt van de steekproef die gebruikt wordt om trechters te genereren. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
_hjCachedUserAttributes Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt voor de bewaring van gebruikerskenmerken die door de Hotjar Identify API verzonden worden zodra de gebruiker niet in de steekproef zit. Deze kenmerken zullen alleen bewaard worden als de gebruiker interageert met een Hotjar Feedback-tool. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
_hjAbsoluteSessionInProgress Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een waar/onwaar-vlag die door de cookie ingesteld wordt. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Sessie
_hjIncludedInPageviewSample Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om aan Hotjar mee te delen of de betreffende gebruiker deel uitmaakt van de gegevenssteekproef die door de paginaweergavelimiet van uw website gedefinieerd wordt. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 30 minuten
_hjIncludedInSessionSample Deze cookie wordt gebruikt door Hotjar om aan Hotjar mee te delen of de bezoeker deel uitmaakt van de gegevenssteekproef die door de dagelijkse sessielimiet van uw website gedefinieerd wordt. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 30 minuten
_hjUserAttributesHash Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om gebruikerskenmerken die door de Hotjar Identify API verzonden worden voor de duur van de sessie in cache te bewaren om te weten wanneer een kenmerk veranderd is en geüpdatet moet worden. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Sessie
_hjLocalStorageTest Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om te controleren of het Hotjar Tracking Script de lokale opslag kan gebruiken. Als dit mogelijk is, wordt in deze cookie een waarde van 1 ingesteld. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Minder dan 100 ms
_hjTLDTest Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om het meest generieke cookiepad, dat Hotjar in plaats van de paginahostnaam zou moeten gebruiken, te bepalen. Dit wordt zo uitgevoerd dat cookies over verschillende subdomeinen gedeeld kunnen worden (indien van toepassing). Om dit te bepalen, probeert Hotjar het _hjTLDTest-cookie voor verschillende URL-substringalternatieven te bewaren tot het faalt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Derde Hotjar Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Sessie
_ga_8DXQELCW60 Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics 4 Property Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waaraan het verbonden is. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar

Functionele cookies

Naam Doel Eigenaar cookie Wettelijke basis voor verwerking Geldigheid
_derived_epik Deze cookie wordt gebruikt door Mailchimp om het inschrijvingsformulier dat op de homepage verschijnt, te beheren. Derde: MailChimp Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 jaar
country Deze cookie wordt gebruikt om de landkeuze van de gebruiker doorheen de website te bewaren. Hij wordt gecreëerd wanneer u voor het eerst op de website belandt en wordt geüpdatet wanneer u uw landkeuze wijzigt. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 maand
region Deze cookie wordt gebruikt om de regiokeuze van de gebruiker doorheen de website te bewaren. Hij wordt gecreëerd wanneer u voor het eerst op de website belandt en wordt geüpdatet wanneer u uw regiokeuze wijzigt. Maison Delvaux Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 maand
OGPC Deze cookie wordt gebruikt door Google om de Google Maps-functionaliteit in te schakelen. Derde: Google Inc. Rechtmatig belang (Artikel 6(1), f) van de GDPR) 1 maand

Advertentie-/marketingcookies

Naam Doel Eigenaar cookie Wettelijke basis voor verwerking Geldigheid
MUID Deze cookie wordt gebruikt door Bing om bezoeken op de website te bewaren en te traceren. Derde: Bing.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 13 maanden
_pinterest_ct_rt Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest telkens wanneer een Pinner een adverteerderswebsite bezoekt waarop de Pinterest Tag geïnstalleerd staat. Derde: pinterest.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
_pinterest_ct_ua Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest om het gebruik van diensten te traceren. Derde: pinterest.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
_fbp Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3 maanden
_gcl_au Deze cookie wordt gebruikt door Google om informatie uit advertentiekliks te halen en ze als een first-party cookie te bewaren, zodat conversies buiten de landingspagina toegeschreven kunnen worden. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3 maanden
_uetsid Deze cookie wordt gebruikt door Bing om bezoeken op de website te bewaren en te traceren. Derde: Bing.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 dag
_uetvid Deze cookie wordt gebruikt door Bing om bezoeken op de website te bewaren en te traceren. Derde: Bing.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 weken
_pin_unauth Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest om het gebruik van diensten te traceren. Derde: pinterest.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
IDE Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 10 maanden
DSID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 weken
_fbp Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 40 dagen
c_user Deze cookie wordt gebruikt door Facebook. Deze cookie bevat het gebruikers-ID van de op dat moment ingelogde gebruiker voor Facebook. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
datr Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om legitieme bezoeken aan onze website te onderscheiden van illegitieme. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
dpr Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 week
fr Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3 maanden
sb Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
spin Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals het bieden in realtime door adverterende derden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 dag
xs Deze cookie wordt gebruikt door Facebook. Deze cookie bevat het gebruikers-ID van de op dat moment ingelogde gebruiker voor Facebook. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
wd Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om de afmetingen van het browservenster en de weergave van de pagina te bewaren. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 week
act Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om het onderscheid te maken tussen twee sessies van eenzelfde gebruiker die op verschillende tijdstippen gecreëerd werden. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
presence Deze cookie wordt gebruikt door Facebook. Deze cookie bevat de chatstatus van de gebruiker. Derde: Facebook.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
1P_JAR Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Belgium Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
ANID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Belgium Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
__Secure-3PAPISID Deze cookie wordt ingesteld door Google. Deze cookie identificeert uw browser en toestel op unieke wijze om een profiel van de interesses van de websitebezoeker te bouwen en om relevante advertenties te tonen op andere websites. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
__Secure-3PSID Deze cookie wordt ingesteld door Google. Deze cookie identificeert uw browser en toestel op unieke wijze om een profiel van de interesses van de websitebezoeker te bouwen en om relevante advertenties te tonen op andere websites. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
APISID Deze cookie wordt ingesteld door Google (Double Click). Deze cookie identificeert uw browser en toestel op unieke wijze om een profiel van de interesses van de websitebezoeker te bouwen en om relevante advertenties te tonen op andere websites. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
CONSENT Deze cookie wordt ingesteld door Google om informatie te vergaren over hoe de eindgebruiker de website gebruikt, alsook over advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de betreffende website bezocht. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 18 jaar
LOGIN_INFO Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
NID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 6 maanden
PREF Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
SID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE Deze cookie wordt gebruikt door Google (YouTube) om gebruikersvoorkeuren voor in websites ingebedde YouTube-video's bij te houden; hij kan ook vaststellen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 6 maanden
YSC Deze cookie wordt gebruikt door Google (YouTube) om via in websites ingebedde video’s gebruikersgegevens te verzamelen; die worden geaggregeerd met profielgegevens van andere Google-services om websitebezoekers doelgerichte advertenties te tonen over een breed gamma van Googles eigen en andere websites. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Sessie
DV Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om het personaliseren van advertenties in Google-services mogelijk te maken. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 11 minuten
OTZ Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt cookies om analyses van websitebezoekers te aggregeren. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
__Secure-APISID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3,5 maanden
__Secure-HSID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3,5 maanden
__Secure-SSID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 3,5 maanden
HSID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
SAPISID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
SIDCC Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
SSID Deze cookie is eigendom van Google. Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, om frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen en om gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
COMPASS Deze cookie wordt gebruikt door Google. Derde: Google Inc. Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 10 dagen
UserMatchHistory Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om het LinkedIn Ads ID te synchroniseren. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
bcookie Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om toestellen die LinkedIn betreden uniek te identificeren en om misbruik op het platform te voorkomen. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
li_oatml Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren met het oog op advertenties en analyses buiten de aangewezen landen en, gedurende een beperkte tijd, advertenties binnen de aangewezen landen. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 maand
liap Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om op niet-www.-domeinen de ingelogde status van een lid weer te geven. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 8 maanden
lidc Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om de selectie van het datacenter te optimaliseren. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 dag
lissc Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om ervoor te zorgen dat het SameSite-kenmerk correct is voor alle cookies in de betreffende browser. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 1 jaar
lang Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) Sessie
li_mc Deze cookie wordt gebruikt door LinkedIn. Deze cookie wordt gebruikt als tijdelijke cache om opzoekingen in de database naar gebruikerstoestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies te vermijden. Hij wordt ook gebruikt om toestemmingsinformatie aan klantzijde te hebben om toestemming aan klantzijde af te dwingen. Third party: linkedin.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 2 jaar
_pinterest_cm Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest om het gebruik van diensten te traceren. Derde: pinterest.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 10 maanden
_pinterest_sess Deze cookie wordt gebruikt door Pinterest als login-cookie; hij wordt gebruikt om de loginstatus van een gebruiker te bewaren binnen een browser. Derde: pinterest.com Toestemming (Artikel 6(1), a) van de GDPR) 10 maanden